Nieuws

11-12-2023

Stichting Leger des Heils Fondsenwerving

Monta TWI verzorgt distributie voor landelijke collecteweek van het Leger des Heils 2023

In het kader van de jaarlijkse collecte week van de stichting Leger des Heils Fondsenwerving die dit jaar plaatsvond van 26 november tot 2 december, heeft Monta TWI in opdracht van Regalis uit Zeist, de distributie mogen verzorgen. Dit houdt in dat wij ons hebben ingezet om tijdig en efficiënt alle 431 vestigingen in ons land te voorzien van de benodigde collectematerialen. Zo behoren niet alleen de veelal bekende collectebussen, maar ook keycords, de niet thuiskaarten, bus sluitingen, tassen en de “Geef” posters tot de materialen die wij in opdracht van het Leger des Heils hebben geleverd. De coördinatoren van de verschillende vestigingen zorgden op hun beurt ervoor, dat deze benodigdheden bij de collectanten terecht kwamen.

Tijdens de jaarlijkse collecteweek collecteren landelijk duizenden Nederlandse vrijwilligers van het Leger des Heils voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Zo ondersteunt en begeleidt de stichting mensen die lijden onder armoede, eenzaamheid, uitzichtloosheid en verslaving.

Monta TWI ziet deze samenwerking als bijzonder.

Hoewel het tijdig leveren van goederen aan de desbetreffende afleveradressen tot onze gebruikelijke fulfilmentwerkzaamheden behoort, zien wij het in dit geval als bijzonder. Dit, gezien de bijzondere maatschappelijke rol van het Leger des Heils wereldwijd én dus ook in Nederland.

Collecte_NietThuisKaart